Η Εφαρμογή του Μείγματος Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο: Ανάλυση Περιεχομένου Ιστοσελίδων Επαγγελματικών Συλλόγων Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου

Τσίτσκαρη Ε., Βερναδάκης Ν., Τζέτζης Γ. & Κώστα Γ.

Year: 2010 Volume: 2 Issue: b

Pages: 14-34

Σύνοψη: Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η δημιουργία μίας Λίστας Καταγραφής στοιχείων/μηνυμάτων μάρκετινγκ που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες αθλητικών συλλόγων. Επιμέρους στόχος ήταν η ανάλυση περιεχομένου ιστοσελίδων συλλόγων καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου –μέσω της λίστας καταγραφής- και η εξεύρεση των τυχόν διαφορών που υπάρχουν μεταξύ: α) των αθλημάτων και β) των πρωταθλημάτων που μελετήθηκαν. Για το ποδόσφαιρο, μελετήθηκαν οι ιστοσελίδες όλων των ομάδων που συμμετείχαν, την αγωνιστική περίοδο 2003-2004: στο Ελληνικό Πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, οι σύλλογοι που πέρασαν στη δεύτερη φάση του Champions League και οι 15 πρώτες ομάδες της Βρετανικής Premier League. Ομοίως, για την καλαθοσφαίριση: οι ιστοσελίδες των ομάδων της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, και των βαθμολογικά ανώτερων ομάδων –την περίοδο των μετρήσεων- της Euro League και της NBA. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ των ποιοτικών μεταβλητών πραγματοποιήθηκε μέσω των μη παραμετρικών: Kruskal-Wallis Test και Chi-Square. Κατά την ανάλυση περιεχομένου των ιστοσελίδων, παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ποσοστά εμφάνισης κάποιων μεταβλητών μεταξύ των ιστοσελίδων των δύο αθλημάτων, με τις ιστοσελίδες των ομάδων ποδοσφαίρου να εμφανίζονται περιεκτικότερες σε μεταβλητές μάρκετινγκ. Στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ποσοστά εμφάνισης των μεταβλητών αυτών εμφανίστηκαν και μεταξύ των πρωταθλημάτων του κάθε αθλήματος. Τα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή μπορούν να διαφωτίσουν και να καθοδηγήσουν ενέργειες διαδικτυακού μάρκετινγκ στον αθλητισμό, τόσο σε πρακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.