Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής

Λίγα λόγια για το περιοδικό

Το JSTaR έχει σαν βασικό στόχο την παρουσία σύγχρονων ερευνών και εφαρμογών από τον χώρο του Αθλητικού Τουρισμού, της Αναψυχής και της Αθλητικής διοίκησης. Αποτελεί μία μοναδική έκδοση επωφελή για όσους ενδιαφέρονται να ενημερώνονται σχετικά με τις νέες εξελίξεις στους προαναφερόμενους τομείς τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το JSΤaR καλωσορίζει τόσο τους ακαδημαϊκούς όσο και τους επαγγελματίες του χώρου. Δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα, άρθρα πεδίου βασισμένα στην θεωρία, ανασκοπήσεις ερευνών, κριτικές βιβλίων, περιπτωσιολογικές μελέτες καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με αναφορές και ειδήσεις στο χώρο του Αθλητικού Τουρισμού, της Αναψυχής και της Αθλητικής διοίκησης.

Θεματολογία

Ο «Αθλητικός Τουρισμός», ο οποίος χρησιμοποιείται με την ευρεία του έννοια και περιλαμβάνει όρους όπως: Τυπολογία, Συμπεριφορές Τουριστών, Τουριστικές Ανάγκες, Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Συντονισμός, Διαχείριση και τους συναφείς με αυτούς όρους, καθώς και τους αντίστοιχους ξένους. Επίσης, η «Αναψυχή», με την ευρεία της έννοια και περιλαμβάνει όρους όπως: Υπαίθριες Δραστηριότητες, Εργασιακός Αθλητισμός, Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Συντονισμός, Διαχείριση, Άσκηση για όλους, Αθλητισμός Ελεύθερου Χρόνου και τους συναφείς με αυτούς όρους, καθώς και τους αντίστοιχους ξένους.

Σχετικά με εμάς

Εκδότης
Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συντακτική Επιτροπή

Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γουλιμάρης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τσίτσκαρη Ευστρατία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ματσούκα Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καρτακούλλης Νικόλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος
Κριεμάδης Αθανάσιος, Καθηγητής, Τ.Ο.Δ.Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κυπραίος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τ.Ο.Δ.Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βροντού Ουρανία, Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Ο.Δ.Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παπαιωάννου Άλκηστις, Διδάκτορας, Τ.Ο.Δ.Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Αυθίνος Ιωάννης, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεοδωράκης Ιωάννης, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κουθούρης Χαρίλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεοδωράκης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Παράρτημα Σερρών
Τριγώνης Ιωάννης, Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γλυνιά Ελένη, Διδάκτορας, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αστραπέλλος Κώστας, Διδάκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης