Δημοσιεύσεις JSTaR

Αναζητείστε ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενό σας

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Αναζητείστε δημοσιεύσεις χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά ή όνομα συγγραφέα.

Διαβάστε τις νεότερες δημοσιεύσεις στο JSTaR

Year: 2019 Volume: 15 Issue: d

Παναγοπούλου A., Τριγώνης I., Υφαντίδου Γ.Year: 2019 Volume: 15 Issue: dPages: 50-63Σύνοψη: Ο τουρισμός έκανε την εμφάνισή του από την αρχαιότητα και με το πέρας των χρόνων δημιουργήθηκαν διάφορες μορφές. Στην Ελλάδα είναι αρκετά ανεπτυγμένος ο καλοκαιρινός τουρισμός...

Year: 2019 Volume: 15 Issue: c

Τριανταφύλλου Α., Υφαντίδου Γ.Year: 2019 Volume: 15 Issue: cPages: 33-49Σύνοψη: Ο εκ νέου σχεδιασμός ενός νέου αστικού περιβάλλοντος με ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πράσινου, απαιτεί βαθιά γνώση και μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές περιβαλλοντικού -...

Year: 2019 Volume: 15 Issue: b

Μαρινάκη Ρ., Παπαϊωάννου Α., Κριεμάδης Θ., Τερτίπη Ν.Year: 2019 Volume: 15 Issue: bPages: 13-32Σύνοψη: Οι πρωταρχικοί σκοποί αυτής της έρευνας ήταν: (α) να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο η οργανωσιακή κουλτούρα εφαρμόζεται στους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς της...

Year: 2019 Volume: 15 Issue: a

Μαυρίδου Γ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Τσίτσκαρη Ε., Μιχαλοπούλου Μ.Year: 2019 Volume: 15 Issue: aPages: 1-12Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει τις αντιλήψεις των φοιτητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει από τις...

Year: 2018 Volume: 14 Issue: d

Π. Τσακούδη, Ε. Τσίτσκαρη, Α. Χατζηνικολάου, Γ. ΚώσταYear: 2018 Volume: 14 Issue: dPages: 49-64Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των παραγόντων που αναστέλλουν τη συμμετοχή στην άσκηση σε ανοικτό (γήπεδο) και κλειστό (γυμναστήριο) χώρο. Το δείγμα...

Year: 2018 Volume: 14 Issue: c

Μ. Μπρέχα, Ο. Ματσούκα, Κ. ΑστραπέλλοςYear: 2018 Volume: 14 Issue: cPages: 32-48Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγραφεί ο βαθμός των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών και να διαπιστωθεί κατά πόσο η συμμετοχή τους σε ένα δομημένο...

Year: 2018 Volume: 14 Issue: b

Ιουλία ΚαραγιάννηYear: 2018 Volume: 14 Issue: bPages: 16-21Σύνοψη: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν α) να εξετάσει το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης και της εργασιακής δέσμευσης που βιώνουν εκπαιδευτικοί και β) η μελέτη πιθανών διαφοροποιήσεων και σχέσεων...

Year: 2018 Volume: 14 Issue: a

Σιώλος Π., Φιλίππου Φ.,Τσίτσκαρη Ε., Μαυρίδης Γ., Ρόκκα Στ.Year: 2018 Volume: 14 Issue: aPages: 1-15Σύνοψη: Σκοπός της εργασίας ήταν: α. να εξετάσει τα κίνητρα συμμετοχής παιδιών μιας «τυπικής» κατασκήνωσης, β. να ερευνήσει αν το φύλο και η ηλικία διαφοροποιούν τα...

Year: 2018 Volume: 13 Issue: d

Ζ. Θανασιά, Φ. Φιλίππου, Ε. Τσίτσκαρη, Ε. Μπεμπέτσος, Στ. ΡόκκαYear: 2018 Volume: 13 Issue: dPages: 49-62Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των διοικητικών υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της...

Year: 2018 Volume: 13 Issue: c

Ρ. Μαρινάκη, Α. Παπαϊωάννου, Θ. Κριεμάδης, Ν. ΤερτίπηYear: 2018 Volume: 13 Issue: cPages: 29-48Σύνοψη: Οι πρωταρχικοί σκοποί αυτής της έρευνας ήταν: (α) να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο η οργανωσιακή κουλτούρα εφαρμόζεται στους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς της...