Δημοσιεύσεις JSTaR

Αναζητείστε ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενό σας

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Αναζητείστε δημοσιεύσεις χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά ή όνομα συγγραφέα.

Διαβάστε τις νεότερες δημοσιεύσεις στο JSTaR

Year: 2021 Volume: 17 Issue: b

Γεντή Μ.,  Ρόκκα Σ. , Λάιος Α., Κώστα Γ.Year: 2021 Volume: 17 Issue: bPages: 17-27Σύνοψη: Η παγκόσμια οικονομική ύφεση, η μείωση των θέσεων εργασίας και η απόσυρση ικανών στελεχών αυξάνεται συνεχώς στη σύγχρονη εποχή, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αναζητούν...

Year: 2021 Volume: 17 Issue: a

Κορδωση Σ., Μπενέκα Α., Μάλλιου Π., Γιοφτσίδου Α., Κέλλης Ε., Αρσένης Σ., Αργυρίου Δ., Ελλινούδης Α.Year: 2021 Volume: 17 Issue: aPages: 1-16Σύνοψη: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η αξιολόγηση δύο διαφορετικών λειτουργικών προγραμμάτων άσκησης με το βάρος του σώματος,...

Year: 2020 Volume: 16 Issue: b

Α. Μελαχροινού, Κ. Αστραπέλλος, Γ. ΚώσταYear: 2020 Volume: 16 Issue: bPages: 12-23Σύνοψη: Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα αθλητικά γεγονότα δημιουργούν ένα κίνητρο για να γίνει ο κάθε τόπος πόλος έλξης από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα η Ελλάδα, λόγω...

Year: 2020 Volume: 16 Issue: a

Καζάση Μ., Υφαντίδου Γ., Μπαλάσκα Π.Year: 2020 Volume: 16 Issue: aPages: 1-11Σύνοψη: Ο μαζικός αθλητισμός είναι ένας θεσμός που μέσω της οργάνωσης αθλητικών προγραμμάτων, έχει ως στόχο τη μαζική συμμετοχή των πολιτών, ώστε αυτοί να βελτιώσουν και να αναπτύξουν...

Year: 2019 Volume: 15 Issue: d

Παναγοπούλου A., Τριγώνης I., Υφαντίδου Γ.Year: 2019 Volume: 15 Issue: dPages: 50-63Σύνοψη: Ο τουρισμός έκανε την εμφάνισή του από την αρχαιότητα και με το πέρας των χρόνων δημιουργήθηκαν διάφορες μορφές. Στην Ελλάδα είναι αρκετά ανεπτυγμένος ο καλοκαιρινός τουρισμός...

Year: 2019 Volume: 15 Issue: c

Τριανταφύλλου Α., Υφαντίδου Γ.Year: 2019 Volume: 15 Issue: cPages: 33-49Σύνοψη: Ο εκ νέου σχεδιασμός ενός νέου αστικού περιβάλλοντος με ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πράσινου, απαιτεί βαθιά γνώση και μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές περιβαλλοντικού -...

Year: 2019 Volume: 15 Issue: b

Μαρινάκη Ρ., Παπαϊωάννου Α., Κριεμάδης Θ., Τερτίπη Ν.Year: 2019 Volume: 15 Issue: bPages: 13-32Σύνοψη: Οι πρωταρχικοί σκοποί αυτής της έρευνας ήταν: (α) να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο η οργανωσιακή κουλτούρα εφαρμόζεται στους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς της...

Year: 2019 Volume: 15 Issue: a

Μαυρίδου Γ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ., Τσίτσκαρη Ε., Μιχαλοπούλου Μ.Year: 2019 Volume: 15 Issue: aPages: 1-12Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει τις αντιλήψεις των φοιτητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει από τις...

Year: 2018 Volume: 14 Issue: d

Π. Τσακούδη, Ε. Τσίτσκαρη, Α. Χατζηνικολάου, Γ. ΚώσταYear: 2018 Volume: 14 Issue: dPages: 49-64Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των παραγόντων που αναστέλλουν τη συμμετοχή στην άσκηση σε ανοικτό (γήπεδο) και κλειστό (γυμναστήριο) χώρο. Το δείγμα...

Year: 2018 Volume: 14 Issue: c

Μ. Μπρέχα, Ο. Ματσούκα, Κ. ΑστραπέλλοςYear: 2018 Volume: 14 Issue: cPages: 32-48Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγραφεί ο βαθμός των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών και να διαπιστωθεί κατά πόσο η συμμετοχή τους σε ένα δομημένο...

Λέξεις Κλειδιά Δημοσιευμένων Συγγραμάτων

[st_tag_cloud]