Αεροβική Γυμναστική και Εγκυμοσύνη

Γεντή Μαρία, Κώστα Γεώργιος, Υφαντίδου Γεωργία

Year: 2011 Volume: 4 Issue: a

Pages: 1-12

Σύνοψη: Μια από τις σημαντικότερες περιόδους στη ζωή μιας γυναίκας, είναι η περίοδος της εγκυμοσύνης της. Είναι, πολύ σημαντικό να καταφέρει μια γυναίκα να περάσει τους εννέα αυτούς μήνες όσο πιο ανώδυνα γίνεται και να ελαττώσει τις πιθανές επιπλοκές. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία κατά πόσο η αεροβική άσκηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ασφαλής και ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές για τη μέλλουσα μητέρα. Έχει αποδειχθεί ότι η άσκηση επηρεάζει θετικά τόσο το σώμα της γυναίκας όσο και την ψυχολογία της. Προλαμβάνει προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, στο καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά και στη διάθεσή της τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και μετά τη γέννα.