Το προφίλ του Έλληνα χιονοδρόμου τουρίστα και η περιβαλλοντική του ταυτότητα

Κουμπουλής Ν., Αστραπέλλος Κ., Ιατρίδης Θ., Κώστα Γ.

Year: 2012 Volume: 7 Issue: b

Pages: 10-21

Σύνοψη: Ο καιρός και το κλίμα επηρεάζουν σημαντικά τον τουρισμό και τις δραστηριότητες αναψυχής σε όλο το κόσμο. Παρόλο που ο τουρισμός και η αναψυχή έχουν υψηλή εξάρτηση από το κλίμα, η κατανόηση για το πώς οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν τον τουριστικό και αναψυχικό προϊόν είναι περιορισμένη. Ο χιονοδρομικός τουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού και αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής και τουρισμού, που εκδηλώνεται σε ορεινές περιοχές που επιθυμούν να αναπτύξουν αυτής της μορφής τουρισμό. Η έρευνα αυτή είχε ως σκοπό να περιγράψει το προφίλ του χιονοδρόμου τουρίστα και την περιβαλλοντική του ταυτότητα καθώς και να μελετήσει- σκιαγραφήσει το προφίλ των Ελλήνων που επιλέγουν τα χιονοδρομικά κέντρα στα βουνά της βόρειας Ελλάδος για τις χειμερινές τους δραστηριότητες. Ακόμα αποσκοπούσε στην καταγραφή των περιβαλλοντικών τους συνηθειών και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν το περιβάλλον στο χιονοδρομικό κέντρο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τη χειμερινή σαιζόν 2011-2012 και σε αυτή συμμετείχαν 231 συμμετέχοντες σε δραστηριότητες σκι και snowboard. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι του Bryan William Prince (2010). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Έλληνες χιονοδρόμοι φαίνεται να είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος και δηλώνουν ότι και οι ίδιοι συμμετέχουν με ότι τρόπο μπορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον η άνοδος του χειμερινού τουρισμού, στην χώρα ιδιαιτέρα τα τελευταία χρόνια, συνδέεται με την επιθυμία για αναψυχή καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Η χιονοδρομική τουριστική ανάπτυξη συνδέεται στενά με την ποιότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και οι χειμερινές διακοπές στην Ελλάδα είναι πλέον ιδιαίτερα ανεπτυγμένες.