Η επίδραση των κινήτρων στη συμμέτοχη νεαρών αθλητών σε ομαδικά σπορ

Φορίδου Α., Τσίτσκαρη Ε., Μπεμπέτσος Ε. & Βερναδάκης Ν.

Year: 2012 Volume: 6 Issue: d

Pages: 63-78

Σύνοψη: Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των κινήτρων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των νεαρών αθλητών αναφορικά με τη συνέχιση της συμμετοχής τους σε ομαδικά σπορ. Στην έρευνα συμμετείχαν 158 παιδιά ( 121 αγόρια, 37 κορίτσια) ηλικίας 10-13 ετών που συμμετέχουν σε ιδιωτικές αθλητικές ακαδημίες πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Κομοτηνής. Για την αξιολόγηση των κινήτρων των νεαρών αθλητών, χρησιμοποιήθηκε το Behaviour Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) των Lonsdale, Hodge και Rose (2008). Πριν συμπληρωθεί από τους αθλητές, μεταφράστηκε στα ελληνικά με τη μέθοδο της διπλής κατεύθυνσης και ελέγθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του. Από τις περιγραφικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, φάνηκε πως τα παιδιά 10-13 ετών επηρεάζονται από γενικά εσωτερικά κίνητρα κατά τη συμμετοχή τους σε κάποιο άθλημα ενώ η συνέχιση της συμμετοχής τους και στο μέλλον, μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης, φαίνεται να επηρεάζεται από τα κίνητρα απόκτησης επιπλέον γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με το σπορ τους. Οι προπονητές, σε συνεργασία με τους καθηγητές φυσικής αγωγής και τους γονείς των παιδιών συστήνεται να στηριχθούν στα αποτελέσματα αυτής και άλλων σχετικών ερευνών προκειμένου να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τους λόγους που κυρίως ωθούν τα παιδιά στην ενασχόληση με κάποια αθλητική δραστηριότητα.