Η σωματική και ψυχική ευημερία από τη φυσική δραστηριοποίηση στο υδάτινο περιβάλλον στα πλαίσια της αθλητικής και θεραπευτικής αναψυχής

Τσεβαϊρίδου Λ., Ματσούκα Ο.

Year: 2014 Volume: 8 Issue: a

Pages: 1-26

Σύνοψη: Τα τελευταία χρόνια, παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, η άσκηση στο υδάτινο περιβάλλον κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος ανάμεσα στις προτιμήσεις των ανθρώπων όχι μόνο ως μέσο θεραπείας αλλά και ως μέσο αναψυχής. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθούν οι σωματικές και ψυχικές επιδράσεις της άσκησης στο νερό. Η εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων απέδειξε ότι η άσκηση στο νερό σχετίζεται με την αποκατάσταση, την αποθεραπεία και την αθλητική αναψυχή όλων των ηλικιακών κατηγοριών και πολλών κατηγοριών ασκουμένων όπως τα άτομα τρίτης ηλικίας, οι γυναίκες σε κατάσταση κυοφορίας, οι κατηγορίες ειδικών πληθυσμών και τα άτομα με αναπηρίες. Αναλυτικότερα, η άσκηση στο νερό έχει κριθεί θετική στις φυσιολογικές λειτουργίες των συμμετεχόντων προκαλώντας προσαρμογές στο καρδιαγγειακό σύστημα με μείωση των καρδιακών παλμών, μείωση του ποσοστού λίπους και αύξηση της οστικής πυκνότητας κυρίως σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Επιπροσθέτως, από άλλες έρευνες προέκυψε σημαντική βελτίωση στην μυϊκή δύναμη και στην αντοχή, στην αύξηση της ευλυγισίας και ελαστικότητας των μυών, και στον έλεγχο του βάρους. Συνεχίζοντας, η υπάρχουσα διεθνής βιβλιογραφία και άλλες έρευνες έχουν αποδείξει τη θετική επίδραση της άσκησης στο νερό στη ψυχολογική κατάσταση των ατόμων. Αναλυτικότερα, η άσκηση στο νερό βελτιώνει την αυτοεκτίμηση, την ποιότητα ζωής, τη ψυχική ευεξία, την αυτοπεποίθηση, την εικόνα του σώματος και μειώνει τα επίπεδα άγχους, την αμηχανία, την κατάθλιψη και συντελεί θετικά στη διαχείριση θυμού. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης στο νερό πέρα από τις ευεργετικές επιδράσεις στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, επιδρά θετικά και στην ψυχολογική κατάσταση των ατόμων.