Ο χειμερινός τουρισμός και το προφίλ του τουρίστα χειμερινού τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Εμπειρικά αποτελέσματα από το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμακτσαλάν

Νίκου Μ., Υφαντίδου Γ., Ματσούκα Ο., Τσίτσκαρη Ε., Κώστα Γ.

Year: 2017 Volume: 12 Issue: a

Pages: 1-13

Σύνοψη: Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ο χειμερινός τουρισμός έχει σημειώσει μία αλματώδη άνοδο με τη δημιουργία πολλών χιονοδρομικών κέντρων και χώρων φιλοξενίας επισκεπτών. Το παρόν άρθρο στόχο έχει να μελετήσει και να παρουσιάσει το προφίλ, τη συμπεριφορά και τις ανάγκες του χειμερινού τουρίστα στην περιοχή της Μακεδονίας και ειδικότερα του χιονοδρομικού κέντρου Καϊμακτσαλάν. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Tourist Role Preference Scale (TRPS) με περίοδο μελέτης το χειμώνα του 2013.