Ο αθλητικός χειμερινός τουρισμός στην Ελλάδα

Παναγοπούλου A., Τριγώνης I., Υφαντίδου Γ.

Year: 2019 Volume: 15 Issue: d

Pages: 50-63

Σύνοψη: Ο τουρισμός έκανε την εμφάνισή του από την αρχαιότητα και με το πέρας των χρόνων δημιουργήθηκαν διάφορες μορφές. Στην Ελλάδα είναι αρκετά ανεπτυγμένος ο καλοκαιρινός τουρισμός αλλά τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι αυτοί που έλκονται από τις δραστηριότητες του χειμερινού τουρισμού. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την ανάπτυξη ή μη του αθλητικού χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα και το προφίλ των ανθρώπων που επιλέγουν να ασχοληθούν με δραστηριότητες του χειμερινού τουρισμού. Οι δραστηριότητες του χειμερινού αθλητικού τουρισμού είναι συνυφασμένες με το χιόνι και το βουνό. Με αυτές τις μορφές τουρισμού μπορεί να ασχοληθούν όλα τα άτομα ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Ο βαθμός δυσκολίας των δραστηριοτήτων ποικίλει ανάλογα με την φυσική κατάσταση του κάθε ατόμου. Ανεξάρτητα με την ενασχόληση των ατόμων με τα χειμερινά αθλήματα, οι κλιματολογικές αλλαγές δεν επιτρέπουν τη μεγάλη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Παρά τις κλιματολογικές αλλαγές, έχουν γίνει πολλές επενδύσεις ανάπτυξης και ικανοποίησης των επισκεπτών τους. Ένας άλλος κατασταλτικός παράγοντας που αποτρέπει πολλούς να ασχοληθούν μ’ αυτά τα αθλήματα είναι η οικονομική κρίση. Τέλος, παρ’ όλα τα προβλήματα των ημερών, η Ελλάδα τείνει να έχει προοπτικές ανάπτυξης σ’ αυτό τον τομέα.