Ο αθλητικός τουρισμός µέσα από αθλητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Α. Μελαχροινού, Κ. Αστραπέλλος, Γ. Κώστα

Year: 2020 Volume: 16 Issue: b

Pages: 12-23

Σύνοψη: Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα αθλητικά γεγονότα δημιουργούν ένα κίνητρο για να γίνει ο κάθε τόπος πόλος έλξης από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικών χαρακτηριστικών, δημιουργεί μια σημαντική προνομιακή εικόνα αυθεντικής εμπειρίας και εξαιρετικού σκηνικού ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της εποχικότητας μέσα από τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Ως εκ τούτου. πολλά μέρη του τόπου µας έχουν επενδύσει στον αθλητικό τουρισμό και τις αθλητικές δραστηριότητες, φιλοδοξώντας να εμπλουτίσουν το τουριστικό τους προϊόν και να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες και ανταγωνιστικές συνθήκες της σύγχρονης εποχής. Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην καταγραφή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που πραγματοποιήθηκαν στον Ελληνικό χώρο, µε προοπτική την ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Μέσα από άρθρα, βιβλία και μεταπτυχιακές έρευνες που γράφτηκαν σχετικά µε τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα από διάφορους συγγραφείς και µέσω του διαδικτύου όπου αντλήθηκαν όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καταλήξαμε στο αποτέλεσμα ότι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού βελτιώνουν σημαντικά την τουριστική περίοδο µε τη σωστή ανάπτυξή και ικανοποιούν όλο και περισσότερους τουρίστες.